top of page

В тази сесия ще отговорим на вашите конкретни въпроси. В допълнение, ние ще поставим текущия ви житейски опит в контекста на вашия жизнен път, както е посочено във вашия хороскоп. Можем също да проучим няколко области в живота ви като кариера, взаимоотношения, здраве и т.н. Ще получите холистична визия за вашите минали тенденции, слабости и силни страни, което след това ще ни позволи да придобием яснота относно практическите начини, които могат да подобрят вашето благосъстояние. Мога да предложа, когато е необходимо, конкретни коригиращи мерки, за да ви помогна с предизвикателни планетарни индикации.

Ведическа астрология Консултация

€120,00Цена
    bottom of page